ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

MIKETA A PARTNEŘI

Založena v roce 1990

Jaklovecká 1249/18
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Telefon

Navigace

E-mail

O nás

Tým právníků ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MIKETA A PARTNEŘI poskytuje s odbornou péčí právní služby mnoha podnikatelským subjektům, obcím, územně samosprávným celkům i jednotlivým občanům. Široký rozsah činností a služeb nabízí v oblasti úpadkového a insolvenčního práva. Dlouholetá zkušenost a tradice zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb při zohlednění dodržení účelnosti a efektivity takto poskytovaných právních služeb. 

 
Dbáme především na kvalitu, rychlost a komplexnost poskytované právní služby, přičemž mlčenlivost a důvěrnost při poskytování právních služeb jsou zcela zásadními a beze zbytku dodržovanými atributy poskytování právních služeb našimi advokáty našim klientům.

MIKETA A PARTNEŘI

logo

Proč si vybrat nás?

Všichni právníci ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MIKETA A PARTNEŘI neustále dbají o zvyšování své odborné úrovně a mohou Vám tak vždy operativně nabídnout a poskytnout právní pomoc, kterou právě potřebujete, a to na velmi vysoké úrovni a s odpovídajícím zajištěním.

Tradice od r. 1990

Komplexní právní servis

Vysoká profesionalita

Bohaté zkušenosti

Individuální přístup

Naše služby

Protože máme dostatek odborných znalostí, dlouholeté praktické zkušenosti a naší advokáti se věnují téměř všem oblastem právní praxe, můžeme zajistit účinnou ochranu práv našich klientů takřka v každé životní situaci. Zajišťujeme obhajobu v trestních řízeních, jakož i zastupování v soudních řízeních ve věcech obchodních, občanskoprávních, pracovních i správních je nedílnou součástí služeb poskytovaných advokáty naší kanceláře. Poskytujeme našim klientům ochranu v daňových řízeních i přestupkových řízeních. Věnujeme se také insolvenčním řízením a poskytujeme právní pomoc související s oddlužením. S přihlédnutím k odborným znalostem, dlouholetým praktickým zkušenostem a širokému záběru právní praxe můžeme zajistit účinnou ochranu práv našich klientů takřka téměř ve všech právních oblastech.

Právní služby právnickým osobám, podnikatelům i občanům

Advokáti ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MIKETA A PARTNEŘI poskytují komplexní právní poradenství i další služby v libovolné oblasti práva. Provádí také školící a lektorskou činnost.

Zastupování před soudy a správními orgány

Advokáti ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MIKETA A PARTNEŘI jsou připraveni vás zastupovat při uplatňování občanskoprávních, pracovněprávních, správních nároků před soudy, správními orgány, orgány daňové správy i rozhodčími orgány a také v exekučních, insolvenčních řízeních i řízeních týkajících se rodinného práva.

Obhajoba v trestním řízení

Dlouholeté zkušenosti a aktivní přístup k hájení zájmů klienta od samého počátku trestního řízení zaručují důsledné hájení všech práv klientů bez ohledu na to, zda jsou trestně stíháni nebo jsou oběťmi trestné činnosti.

Obhajoba a zastupování v přestupkovém řízení

Naše kancelář je schopna zajistit obhajobu nebo naopak uplatňování práv poškozených v přestupkovém řízení prakticky v libovolné oblasti práva.

Smluvní agenda

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MIKETA A PARTNEŘI zajišťuje sepis a poradenství v oblasti širokého spektra smluv, ať již při hájení zájmů jedné ze smluvních stran nebo na přání účastníků smlouvy jako nestranný poskytovatel služby.

Převody nemovitostí

Právní servis poskytujeme několika realitním kancelářím, ale stejně tak občanům při převodech nemovitostí bez součinnosti zprostředkovatele. Současně při těchto transakcích poskytujeme za velmi výhodných podmínek možnost úschovy peněžních prostředků či listin.

Developerské a investiční projekty

Jsme připraveni poskytnout veškeré právní služby při realizaci investičních či jiných projektů našich klientů ve všech oblastech smluvní agendy, zastupování ve správních i jiných souvisejících řízeních.

Insolvence a oddlužení

Specialisté ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE MIKETA A PARTNEŘI poskytují komplexní poradenství v oblasti úpadkového práva, přičemž člen týmu je i insolvenční správce. Tito advokáti poskytují právní služby v oblasti oddlužení, včetně sepisu návrhu na oddlužení za státem regulovanou cenu.

Náš tým

JUDr. Jiří Miketa
advokát

Poskytuje právní služby v oboru občanské a obchodní právo, právo obchodních korporací, právo související s nemovitostmi, insolvenční právo, daňové právo, správní právo včetně zastupování v přestupkovém řízení a trestní právo se zaměřením především na oblast hospodářské trestné činnosti a trestné činy v dopravě, včetně zastupování poškozených.


JUDr. Radim Miketa
advokát

Poskytuje právní služby v oboru trestního práva, obchodního a občanského práva, včetně práva pracovního a rodinného. Zastupuje obchodní společnosti i občany před soudy a jinými orgány, věnuje se ochraně práv osob poškozených, realitní a smluvní agendě a právu obchodních korporací.Mgr. Ivo Tichovský
advokát a insolvenční správce

Poskytuje právní služby v oboru insolvenčního, občanského, obchodního, rodinného a trestního práva. Poskytuje konzultace, sepisy smluv a podání, zastupování před soudy a správními orgány, poskytuje rovněž advokátní úschovu peněz v souvislosti s převody nemovitostí.
Mgr. Petr Miketa
advokát

Poskytuje právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na právo obchodní, občanské, rodinné, trestní a správní, a to jak formou právních porad, konzultací, sepisem smluv a podání, včetně zastupování před soudy a správními orgány. Poskytuje rovněž advokátní úschovu peněz v souvislosti s převody nemovitostí.


Mgr. David Cagaš
advokát

Poskytuje právní služby v oboru občanského a trestního práva, včetně práva pracovního a rodinného. Zaměřuje se na zastupování před soudem v civilním řízení i obhajobu v trestním řízení. Poskytuje též právní služby v oblasti obchodního a korporátního práva a rovněž se specializuje na právní služby související s nemovitostmi, vymáháním pohledávek a náhradou škody.

Mgr. Tomáš Miketa
advokát

Poskytuje právní služby v oboru občanského, obchodního, trestního a insolvenčního práva, včetně zastupování před soudy a jinými orgány a obhajoby v trestním řízení. Poskytuje též právní poradenství v oblasti převodů nemovitostí, vymáhání pohledávek či sepisu insolvenčních návrhů.Mgr. Marcela Cagašová
právník


Ing. Hana Valošková
asistentka


Dis. Michaela Gabrielová
asistentka


Lenka Tihelková
asistentka


Kontaktujte nás

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
MIKETA A PARTNEŘI

Jaklovecká 1249/18
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
MIKETA A PARTNEŘI

Sdílejte naši stránku

Pokud se vám líbí naše stránka, budeme rádi když nás podpoříte. Jedním kliknutím tlačítka se vám otevře daný profil a můžete sdílet naši stránku. Předem děkujeme.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Pinterest
Email