Právní upozornění

           E-maily odesílané z Advokátní kanceláře Miketa a partneři jsou určeny pouze pro jejich adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný z Advokátní kanceláře Miketa a partneři obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte. 

          Právní služby poskytuje Advokátní kancelář Miketa a partneři prostřednictvím svých advokátů uvedených shora se shodným sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava, přičemž jejich bližší údaje jsou uvedeny u každého z nich. Pro případ řešení spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli je určena Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.